You are currently viewing 5 สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

5 สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

5 สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

ในยุคสมัยที่ต้องเผชิญอันตรายจากการระบาดของไวรัสและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การใช้สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันจึงมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนข้อแตกต่าของผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกาย ราคาของสารตั้งต้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม5 สมุนไพรสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ปัจจุบันการพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ โดยสมุนไพรที่จะกล่าวถึงในวันนี้ คือ กระชายขาว สารสะกัดเบต้ากลูแคน หลินจือ พลูคาว และโสม

5 สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

5 สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

 5-สมุนไพรสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

สมุนไพรสร้างระบบภูมิคุ้มกัน”  มีการใช้กันมายาวนานเป็นภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งสมุนไพรไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสได้เป็นอย่างยิ่ง

หากท่านเป็นผู้ที่ใช้ธรรมชาติบำบัด ทางเราขอแนะนำสินค้าประเภทสารสะกัดแคปซูลกระชายขาว ตรา ทีวัน ที่เข้มข้นในรูปแบบการสะกัด Spray dry ที่ช่วยปกป้องไม่ให้คุณประโยชน์เสื่อมสภาพจากความร้อน จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและไม่มีสารตกค้าง สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.t1herbshop.com/ หรือเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์เพื่อปรึกษาด้านสุขภาพได้เลยค่ะ

5 สมุนไพรสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ใส่ความเห็น