You are currently viewing กระชายขาวป้องกันโควิดได้ จริงหรือไม่

กระชายขาวป้องกันโควิดได้ จริงหรือไม่

กระชายขาวป้องกันโควิดได้ จริงหรือไม่  ด้วยผลการวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ที่ศึกษาการทำงานของสารในกระชายขาวพบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวไวรัสจึงทำให้สมุนไพรไทยในปัจจุบัน เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

กระชายขาวป้องกันโควิดได้ จริงหรือไม่ สาเหตุที่ทำให้กระชายขาวเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเมื่อปี 2563 ทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยงานวิจัยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 ซึ่งพบว่า “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต้านที่สูงมาก ประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในหลอดทดลองอย่างได้ผล ได้แก่ Panduratin A และ Pinostrobin

กระชายขาวป้องกันโควิดได้สั่งสินค้าทีวัน

สารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลไกต้านเชื้อโควิด-19 ทั้งลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อ และยับยั้งการผลิตไวรัสออกมาจากเซลล์ทีมวิจัยได้เร่งพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรค COVID-19 คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ โดยโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพรไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS

ที่มา : https://www.rama.mahidol.ac.th 

 

ใส่ความเห็น